Sponzoři

4 – Majetková, a.s., správa majetku Prahy 4

Upomínkové předměty pro děti a výukový materiál věnovali tito sponzoři:

REDA a.s. Přírodověděcká fakulta Pompo
seznam.cz palava.cz
ALBI Botanická zahrada

DIC děkuje všem rodičům za drobné i věcné dary; za finanční příspěvky určené na lavičky, hračky, knihy, kompenzační a didaktické pomůcky; za péči o zvířátka v době prázdnin, dárečky do pokladů, dobrůtky na přilepšenou…

Děkujeme za kouzelná dřívka panu Maškovi.