Program HYPO

Autorkou je PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D. a kolektiv konzultantů.

Stimulační program HYPO (Hyperaktivita a Pozornost) je ucelený program cvičení pro děti předškolního a raně školního věku k posílení percepčně-motorických a kognitivních funkcí včetně pozornosti. Hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti a psychomotorického tempa, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou kladeny na děti v prvním ročníku základní školy.

Je vhodný zejména pro děti s nadměrnou pohybovou aktivitou a s poruchami pozornosti, pro děti, které si déle osvojují nové vědomosti a pracovní návyky, osvědčuje se i u dětí nezralých s odkladem školní docházky.

Program HYPO rozvíjí:

  • pozornost
  • psychomotorické tempo
  • krátkodobou paměť
  • vizuomotorickou koordinaci
  • zrakové a sluchové vnímání
  • logické myšlení
  • řeč
  • početní představy
  • prostorovou orientaci a představivost aj.

Určený je pro děti od 5,5 do 8 let, tedy děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky a žáky 1. tříd.

Program trvá 12 týdnů a spočívá v pravidelné práci dítěte s rodičem 10-20 minut denně. Deset týdnů probíhá práce na jednotlivých lekcích, poslední dva týdny jsou určené k procvičování úkolů, které byly pro dítě obtížné. Jednou za týden pravidelně v předem domluvený den a čas jsou realizovány konzultace s rodičem a práce s dítětem v SPC. Zhodnotí se dosavadní práce a jsou zadány další úkoly, které jsou každý týden zaměřeny na jednu oblast (pozornost, zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotoriku atd.), postupně se zvyšuje jejich obtížnost. Úkoly jsou hravé a pro děti zábavné.

Součástí programu je bezplatná úvodní a závěrečná speciálně pedagogická diagnostika. 

Cena: 400 Kč za jednu lekci (cca 60 minut) – lekcí je celkem 12 + 500 Kč materiály

Celková cena: 5300 Kč