Nabídka služeb

SPC – Speciálně pedagogické centrum poskytuje pomoc rodinám s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou využít služeb speciálně pedagogických, logopedických, psychologických a sociálně právních.

 • komplexní psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • nabídka cílených terapií
 • všestranné rodinné poradenství
 • zajištění podmínek pro inkluzivní vzdělávání dětí
 • prevence, diagnostika a reedukace specifických poruch učení a chování
 • poradenství při výběru škol
 • speciálně pedagogická diagnostika
 • vyšetření laterality a školní zralosti
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
 • individuální logopedická péče, logopedická prevence
 • sociálně – právní poradenství
 • diagnostický pobyt „Centrum“ (úterý 14:30 – 15:30)