Nabídka služeb

SPC – Speciálně pedagogické centrum poskytuje pomoc rodinám s dětmi s tělesným a kombinovaným postižením a se zdravotním oslabením, které mohou využít služeb speciálně pedagogických, logopedických, psychologických a sociálně právních.

 • komplexní psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • nabídka cílených terapií
 • všestranné rodinné poradenství
 • zajištění integrace a následný servis při integraci do běžných či alternativních MŠ a ZŠ
 • prevence, diagnostika a reedukace specifických poruch učení a chování
 • poradenství při výběru škol
 • speciálně pedagogická diagnostika
 • vyšetření laterality a školní zralosti
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
 • individuální logopedická péče, logopedická prevence
 • sociálně – právní poradenství
 • metodické vedení učitelů a osobních asistentů při školních integracích
 • adaptačně terapeutický pobyt – “Centrum” (úterý: 14.30 – 15.15)