Nabídka služeb

SPC – Speciálně pedagogické centrum poskytuje pomoc rodinám s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou využít služeb speciálně pedagogických, logopedických, psychologických a sociálně právních.

 • komplexní psychologická a speciálně pedagogická vyšetření (anamnestický dotazník – MŠ, anamnestický dotazník – ZŠ)
 • nabídka cílených terapií
 • všestranné rodinné poradenství
 • zajištění podmínek pro inkluzivní vzdělávání dětí
 • prevence, diagnostika a reedukace specifických poruch učení a chování
 • poradenství při výběru škol
 • speciálně pedagogická diagnostika
 • vyšetření laterality a školní zralosti
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
 • individuální logopedická péče, logopedická prevence
 • sociálně – právní poradenství
 • diagnostický pobyt „Centrum“:
  • čas konání: úterý 14:30 – 15:30
  • místo: 5. třída – Motýlci
  • cena: 30 Kč / lekce (platba v kanceláři 3 – 5 lekcí předem)
  • po předchozí domluvě na tel. čísle: 241 470 291
  • odhlášení lekce je možné v den jejího konání do 12h na tel. čísle: 241 470 291
  • v případě dotazů se můžete obrátit na Speciálně pedagogické centrum – PhDr. Zdeňka Kyselová: 734 258 280