Ceník

nadstandardních výkonů SPC

– pro děti bez speciálních vzdělávacích potřeb (nejsou klienty SPC)
– standardní výkony jsou spojeny se zajištěním vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně inkluze) 

 

Druh vyšetření

Délka vyšetření

Cena

Pedagogicko-psychologická diagnostika 5-6 hodin** 2000 Kč
Pedagogicko-psychologické poradenství do 50 minut 500 Kč
Posouzení školní zralosti 4-5 hodin** 1800 Kč
Program HYPO 12 týdnů 5300 Kč

 

**  Čas zahrnuje vyšetření, zpracování výsledků, administrativní úkony, konzultaci s rodiči atd.

Platbu za vyšetření lze provést pouze v hotovosti v hlavní kanceláři Dětského integračního centra a mateřské školy.