5. třída – Motýlci

Provoz třídy: 8.00 – 16.00 hod.

Bc. Petra Šimonová, Mgr. Eva Klánová, Mgr. Blanka Sárazová, Ivana Kopecká, Bc. Helena Tauchmanová

 

Rehabilitační aktivity 

Pondělí jóga, míčkování  
Úterý vodoléčba, kondiční cvičení  
Středa dechová rehabilitace  
Čtvrtek rehabilitační cvičení, keramika  
Pátek sauna  

Léčebné a prožitkové rehabilitační aktivity probíhají každý den (kromě těch, kdy je organizován výlet, exkurze). Z důvodu pestřejší nabídky pro děti jsou jednotlivé činnosti obměňovány dle připraveného vzdělávacího programu, pouze sauna a bazén mají svůj pevný čas.

Oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ telefonicky pouze na č.  241 470 291 (po 17. hod záznamník), elektronickou poštou (vyhnalkova@dic-saop.cz) nebo do sešitu vzkazů v  šatně příslušné třídy – nejlépe do 13.00 hod den předem, nemoc do 8.00 hod ráno.

Tel. číslo pro vyzvednutí dítěte po oficiální provozní době (po 17 hod) – 605 365 067 (zaneste si do svých mobilních telefonů). Za každou započatou čtvrthodinu – úhrada 100 Kč (viz Smlouva) – platba v kanceláři.