4. třída – Berušky

Provoz třídy: 8.00 – 16.00 hod

Marie Jahodová, Eva Václavíková

 

 

Rehabilitační aktivity

Pondělí vodoléčba a kondiční cvičení v 8.00 hod
Úterý keramika / masáže
Středa cvičení s prvky jógy
Čtvrtek dechová rehabilitace
Pátek sauna od 8.40 hod

Seznamování s anglickým jazykem

Léčebné a prožitkové rehabilitační aktivity probíhají každý den (kromě těch, kdy je organizován výlet, exkurze). Z důvodu pestřejší nabídky pro děti jsou jednotlivé činnosti obměňovány dle připraveného vzdělávacího programu, pouze sauna a bazén mají svůj pevný čas.

Oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ telefonicky pouze na č.  241 470 291 (po 17. hod záznamník), elektronickou poštou (vyhnalkova@dic-saop.cz) nebo do sešitu vzkazů v  šatně příslušné třídy - nejlépe do 13.00 hod den předem, nemoc do 8.00 hod ráno.

Tel. číslo pro případ nutnosti - vyzvednutí dítěte po oficiální provozní době (po 17. hod) - p. Zelenka (školník): 602 189 899 (zaneste si do svých mobilních telefonů). Za každou započatou čtvrthodinu - úhrada 100 Kč (viz Smlouva) - platba v kanceláři.