3. třída – Kytičky

Provoz třídy: 8.00 – 16.30 hod

Mgr. Jana Musilová, Bc. Hana Máchová, Alena Pourová


Oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ 
telefonicky pouze na č.  241 470 291 (po 17. hod záznamník), elektronickou poštou (vyhnalkova@dic-saop.cz) nebo do sešitu vzkazů v  šatně příslušné třídy – nejlépe do 13.00 hod den předem, nemoc do 8.00 hod ráno.

Tel. číslo pro vyzvednutí dítěte po oficiální provozní době (po 17 hod) – 605 365 067 (zaneste si do svých mobilních telefonů). Za každou započatou čtvrthodinu – úhrada 100 Kč (viz Smlouva) – platba v kanceláři.