Přihláška na pobyt

DIC a MŠ, s.r.o., Hurbanova 1285, Praha 4, tel. 241 470 491

Název pobytu:
Termín pobytu:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
Telefonické spojení:
Číslo pasu (zahran. pobyt):
E-mail:
Informace u pobytu dítěte
Matka - jméno a příjmení:
Otec - jméno a příjmení:
Zdravotní problémy:
Jiné závažné údaje o dítěti:
Storno poplatky: V případě neúčasti, a je-li zajištěn náhradník, se účtuje manipulační storno poplatek 200 Kč.
V případě, že není zajištěn náhradník, se účtuje storno poplatek ve výši 50 % ceny pobytu.
Výše uvedené storno poplatky se neúčtují pouze v případě vážného onemocnění dítěte (pobyt v nemocnici – nutné potvrzení lékaře).
Souhlas: Rodiče souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činností na ozdravném pobytu.
E-maily: Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů s nabídkou ubytování a slev na penzionu Krabička, Albrechtice v Jizerských horách, a to maximálně 1x do měsíce (zasílání e-mailů lze kdykoliv zrušit). Penzion je ve vlastnictví DIC a MŠ.
anone
Osobní údaje: Údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nebudou poskytnuty třetí straně.
Opište kód: captcha