Organizace roku

školní rok 2018/19

Začátek provozu v 7 hodin v 1. tř. a konec provozu v 17 hodin ve 2. tř.

Provoz jednotlivých tříd:
1. tř. Sluníčka: 7.00 – 16.15 hod
2. tř. Hvězdičky: 8.00 – 17.00 hod
3. tř. Kytičky: 8.00 – 16.30 hod
4. tř. Berušky: 8.00 – 15.45 hod
5. tř. Motýlci: 8.00 – 16.00 hod
6. tř. Sovičky: 8.00 – 15.30 hod

Adaptace nových dětí: příchod nových dětí nejlépe v čase 8.15 – 9 hodin. Nově přijaté děti pobývají v MŠ první den cca 2 hodiny, dále dle domluvy. Prosíme rodiče, aby počítali s doprovodem dítěte při adaptaci v MŠ zhruba 14 dní.

Oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ (platí i pro povinný předškol. ročník) telefonicky pouze na č. 241 470 291 (po 17. hodině záznamník), emailem (vyhnalkova@dic-saop.cz) nebo do sešitu vzkazů v šatně příslušné třídy (den předem, nemoc do 8 hod aktuálního dne).

Telefonní číslo pro případ nutnosti – vyzvednutí dítěte po oficiální provozní době (po 17. hod) – 605 365 067. Připomínáme, že za každou započatou čtvrthodinu účtujeme 100 Kč (jak je uvedeno ve Smlouvě).

Povinný poslední předškolní ročník – příchod dětí do 8.45 hod. Písemné omlouvání absence (nejpozději do 3 dnů od vyzvání) nebo žádosti o uvolnění dítěte na více jak 5 dní zasílat na sarazova@seznam.cz nebo podat prostřednictvím formuláře (na nástěnkách).
Informace o povinném předškolním vzdělávání – MŠMT

Rehabilitační aktivity (vodoléčba, kondiční cvičení, jóga, dechová rehabilitace, keramika, míčková automasáž, sauna) od 10.9. (kromě 3. tř.). Odpolední vzdělávací aktivity – děti v posledním povinném ročníku – od 1.10. Léčebné a prožitkové rehabilitační aktivity probíhají každý den (kromě těch, kdy je organizován výlet, exkurze). Z důvodu pestřejší nabídky pro děti jsou jednotlivé činnosti obměňovány dle připraveného vzdělávacího programu, pouze sauna a bazén mají svůj pevný čas.

Informace o značení alergenů na jídelním lístku – výzva k předložení lékařské zprávy o nutnosti dodržování dietního stravování

Omezený provoz z důvodu školních prázdnin (spojování tříd):
29. a 30.10. podzimní prázdniny
24.12. – 1.1. vánoční prázdniny – DIC uzavřeno, 2.1. omezený provoz
1.2. pololetní prázdniny
11.2. – 17.2. jarní prázdniny
18. a 19.4. velikonoční prázdniny (pátek – svátek)
v době ozdravných pobytů pořádaných DIC