Organizace roku

školní rok 2020/21

DO ODVOLÁNÍ JE PROVOZ TŘÍD V JINÉM REŽIMU.

Začátek provozu v 7 hodin v 1. tř. a konec provozu v 17 hodin ve 2. tř.

Provoz jednotlivých tříd:

  1. tř. Sluníčka    7:00 – 16:00 hodin            4. tř.  Berušky    8:00 – 16:00 hodin
  2. tř. Hvězdičky  8:00 – 17:00 hodin           5. tř.  Motýlci      8:00 – 16:00 hodin       
  3. tř. Kytičky       8:00 – 16:00 hodin           6. tř.  Sovičky     8:00 – 15:30 hodin

Adaptace nových dětí: příchod nových dětí nejlépe v čase 8:15 – 9 hodin. Nově přijaté děti pobývají v MŠ první den cca 2 hodiny, dále dle domluvy. Prosíme rodiče, aby počítali s doprovodem dítěte při adaptaci v MŠ zhruba 14 dní.

Oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ (platí i pro povinný předškol. ročník) telefonicky pouze na č. 241 470 291 (po 17. hodině záznamník), emailem (vyhnalkova@dic-saop.cz) nebo do sešitu vzkazů v šatně příslušné třídy (den předem, nemoc do 8 hod aktuálního dne).

Povinný poslední předškolní ročník – příchod dětí do 8.45 hod. Písemné omlouvání absence (prosíme neprodleně bez vyzvání) emailem na vyhnalkova@dic-saop.cz nebo podat prostřednictvím formuláře (na nástěnkách)
Informace o povinném předškolním vzdělávání – MŠMT

Telefonní číslo pro případ nutnosti – vyzvednutí dítěte po oficiální provozní době (po 17. hod) – 605 365 067. Připomínáme, že za každou započatou čtvrthodinu účtujeme 100 Kč (jak je uvedeno ve Smlouvě).

Rehabilitační aktivity (vodoléčba, kondiční cvičení, jóga, dechová rehabilitace, keramika, míčková automasáž, sauna) od 7.9. (děti od 3 let)

Odpolední vzdělávací aktivity – děti v posledním povinném ročníku – od 5.10. 

Omezený provoz z důvodu školních prázdnin (spojování tříd):

  • 29. a 30.10. podzimní prázdniny
  • 23.12. omezený provoz
  • 24.12. – 3.1. je DIC uzavřeno
  • 29.1. pololetní prázdniny
  • 22.2. – 28.2. jarní prázdniny
  • 1.4. velikonoční prázdniny (pátek – svátek)

Informace o značení alergenů na jídelním lístku – výzva k předložení lékařské zprávy o nutnosti dodržování dietního stravování