Probíhající projekty

Café Start jako tréninkové pracoviště
Café Start vzniklo v areálu DIC a MŠ v dřevostavbě od architektonické kanceláře Martina Rajniše. Je místem pro ranní kávu, odpolední čaj i podvečerní pivo. Café Start je běh na dlouhou trať, v jehož cíli je živý prostor, kde se scházejí lidé ze sídliště, dozvídají se zajímavé věci nebo poslouchají dobrou hudbu. Start by měl být také místem, kde handicapovaní mohou začít se svým uplatněním v pohostinství (podporované zaměstnání).
O tréninkové kavárně a ekotřídě na Radiožurnálu

Revitalizace zahrady u kavárny
SAOP získal grant od programu Mládež v akci na projekt revitalizace zahrady u kavárny. Byl uspořádán letní workshop rekultivace zahrady pro skupinu mladých ze sídliště a hendikepovaných ze SAOPu a z chráněného bydlení kousek od kavárny.

Odborné přednášky a semináře
Jde o přednášky z oboru pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, zdravého životního stylu, alternativní medicíny. Přednášky a semináře se konají v rámci klubu maminek Kamínek nebo jako samostatné akce či ve spolupráci s DIC (projekt Aktivní rodičovství).

Volný čas dětí a celých rodin
V rámci projektu probíhají v odpoledních hodinách zájmové aktivity, a dále tzv. Zábavné soboty (V rámci Zábavné soboty jsme se zúčastnili projektu Evropa našima očima).

Klub maminek Kamínek
Realizací pravidelného setkávání sdružení napomáhá integraci celých rodin s dítětem se speciálními potřebami - umožňuje maminkám těchto dětí a dětí zdravých společně trávit čas, získávat navzájem zkušenosti a sílu do budoucna, odreagovat se a věnovat se péči o fyzické a duševní zdraví. Současně umožňujeme pozvolné začleňování dvouletých dětí do kolektivu, seznamujeme je s pravidly soužití ve skupině, rozvíjíme jejich dovednosti, připravujeme je na pobyt v mateřské škole.

Evropská dobrovolná služba – t.č. neprobíhá
Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii… SAOP je již několik let přijímající, vysílající a koordinující organizací. (článek v časopisu Informatorium pro MŠ)

Tříděný odpad
Projekt usiluje o výchovu rodiny k šetrnému vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím dítěte. Výtěžek je každoročně věnován Zoo Praha na podporu životních nákladů želvy texaské. V areálu DIC lze využít sběrné kontejner na elektroodpad.

Canisterapie
Cílem canisterapie je poskytnout zúčastněným dětem (především z 5. třídy) v průběhu školního roku tzv. AAA – Animal Assisted Activities – činnosti za účasti psů. Výsledky lze vyjádřit v pojmech radosti, spokojenosti a štěstí.