Probíhající projekty

K výchovným a sociálním projektům patří tyto 2 projekty: Klub maminek Kamínek – příležitost pro neformální setkávání žen a zvláště pak matek dětí se zdravotním postižením a programem pro děti.

Jedná se o pravidelné setkávání maminek dětí se speciálními potřebami i maminek dětí zdravých. Pro setkávání matek je velmi vhodný prostor kavárny Café Start, která je umístěna v areálu sídla spolku a slouží k aktivitám matek i mimo pravidelnou dobu konání klubu.

Integrace (inkluze) dítěte se zdravotním postižením do školy běžného typu, kterým se náš spolek velkou měrou zabývá, je jen částí celkové integrace (inkluze), o kterou usilujeme. Podmínkou toho, aby se dítě s postižením mohlo i ve volném čase setkávat se zdravými dětmi, je především integrace (inkluze) jeho matky, se kterou tráví obvykle nejvíce času, do společnosti maminek zdravých dětí. 

Dalším projektem je Smysluplný volný čas – Zábavná sobota – den plný překvapení, her a zábavy pro rodiče s dětmi, odehrávající se na zahradě sídla spolku. Projekt je zaměřen na rodiny s dětmi zdravými i s postižením. Je připraven různorodý program pro děti od 2 let. Každoročně se účastní kolem 80 – 100 dětí s jedním či dvěma rodiči, sourozenci.