Probíhající projekty

Café Start jako tréninkové pracoviště
Café Start vzniklo v areálu DIC a MŠ v dřevostavbě od architektonické kanceláře Martina Rajniše. Je nejen místem pro příjemné posezení, ale také příležitostí pro handicapované, kteří zde mohou začít se svým uplatněním v pohostinství (podporované zaměstnání).

Odborné přednášky a semináře
Jde o přednášky z oboru pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, zdravého životního stylu, alternativní medicíny. Přednášky a semináře se konají v rámci klubu maminek Kamínek nebo jako samostatné akce či ve spolupráci s DIC (projekt Aktivní rodičovství).

Volný čas dětí a celých rodin
V rámci projektu probíhají v odpoledních hodinách zájmové aktivity, a dále tzv. Zábavné soboty (V rámci Zábavné soboty jsme se zúčastnili projektu Evropa našima očima).

Klub maminek Kamínek
Realizací pravidelného setkávání sdružení napomáhá integraci celých rodin s dítětem se speciálními potřebami – umožňuje maminkám těchto dětí a dětí zdravých společně trávit čas, získávat navzájem zkušenosti a sílu do budoucna, odreagovat se a věnovat se péči o fyzické a duševní zdraví. Současně umožňujeme pozvolné začleňování dvouletých dětí do kolektivu, seznamujeme je s pravidly soužití ve skupině, rozvíjíme jejich dovednosti, připravujeme je na pobyt v mateřské škole.

Tříděný odpad
Projekt usiluje o výchovu rodiny k šetrnému vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím dítěte. Výtěžek je každoročně věnován Zoo Praha na podporu životních nákladů želvy texaské. V areálu DIC lze využít sběrné kontejner na elektroodpad.

Canisterapie
Cílem canisterapie je poskytnout zúčastněným dětem (především z 5. třídy) v průběhu školního roku tzv. AAA – Animal Assisted Activities – činnosti za účasti psů. Výsledky lze vyjádřit v pojmech radosti, spokojenosti a štěstí.