Cíle spolku

SAOP – Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených, z.s. je volným sdružením všech, kteří mají zájem o zlepšení podmínek života dětí se zdravotním postižením. Členy jsou odborníci, kteří se profesionální péčí o děti zabývají.

Programy a úkoly spolku

  • svojí činností umožnit sportovní, kulturní a zájmové setkávání lidí se všemi druhy zdravotního postižení a jejich přátel, zejména setkávání maminek
  • organizovat ozdravné, rehabilitační a rekondiční pobyty, semináře pro rodiče atd.
  • podporovat integraci (inkluzi) dětí se zdravotním postižením, podporovat setkávání matek
  • usilovat o ekologickou výchovu dětí od nejútlejšího věku, pečovat o životní prostředí v okolí sídla SAOP

Výchovné a ekologické projekty patří k hlavním prioritám SAOP. Spolek  v rámci svých projektů  pečuje dlouhodobě  o životní prostředí v místě  sídla spolku. Od svého  vzniku v roce 1990 realizoval řadu projektů. Např. přispěl k péči o stoletý dub (Dub uprostřed sídliště), k doplnění stromů na zahradě (Stromečku vstávej I.,II.), k realizaci a posléze doplnění a opravě hřiště. Další ekologické projekty byly např. Ekologická výchova dítěte od nejútlejšího věku (podpora ČEZ), Ekologická stezka  a  navazující obnova této stezky. Projekt byl částečně financován z dotací poskytnutých MČ Praha 4.

V roce 2013 SAOP zrealizoval projekt Revitalizace zahrady a kavárny Café Start. V roce 2016 jsme doplnili knihovnu o knihy pro děti s ekologickou tematikou. V roce 2017 byl realizován a 2018 dokončen projekt za podpory Nadace AVAST Bylinkové zahrádky, Hmatová stezka a Hmyzí domečky.