Cíle sdružení

SAOP – Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených, z.s. je volným sdružením všech, kteří mají zájem o zlepšení podmínek života dětí se zdravotním postižením. Členy jsou rodiče dětí, samotné děti a odborníci, kteří se profesionální péčí o děti zabývají.

K hlavním činnostem sdružení patří problematika volného času dětí (tábory, diagnostické pobyty – poprvé bez rodičů) a celých rodin (Zábavná sobota), oblast osvětová a poradenská (Klub maminek, besedy, přednášky).

V posledních letech SAOP rozšířil svoji činnost o ekologickou výchovu, zejména dětí mladšího a předškolního věku, realizací alternativních výukových programů. SAOP zajišťuje navazující programy zaměřené na revitalizaci zahrady (Rybníček,   výsadba nových vzrostlých stromů, péče o stoletý dub). Možnosti herního vyžití dětí umožňuje netradiční bezbariérové hřiště s multifunkčními kamennými a dřevěnými prvky uzpůsobené i dětem vozíčkářům. Za finančního přispění Skupiny ČEZ Prodej, s.r.o. – fondu Zelené energie a Městské části Praha 4 byla opět obnovena naučná stezka,  která seznamuje návštěvníky s faunou a flórou rozlehlé zahrady . Projekty jsou zaměřeny na ekologickou výchovu dětí, které navštěvují naši MŠ, jsou určeny rodičům a dětem – klientům poradenského centra, dětem s maminkami z Klubu maminek Kamínek a dětem a rodičům z blízkého i širšího okolí.

Dne 3.9.2012 odešel do psího nebe náš Šmoník, první canisterapeutický pes mateřské školy.