Rehabilitační aktivity

Nestátní zdravotnické zařízení (NZZ) Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. poskytuje komplexní rehabilitační péči.

NZZ poskytuje své služby klientům Speciálně pedagogického centra a dětem, které jsou zapsané v mateřské škole.

Nestátní zdravotnické zařízení má uzavřeny smlouvy s většinou zdravotnických pojišťoven, avšak platby vzhledem k současnému naprosto nedostatečnému financování rehabilitační péče a časové náročnosti rehabilitace osob se závažným zdravotním postižením pokryjí jen část celkových nákladů.

Individuální cvičení – na neurofyziologickém podkladě

Kondiční cvičení – cvičení na gymballech a s overbally – protažení a posílení svalstva

Vodoléčba – vířivá koupel, cvičení v bazénku s teplou vodou

Sauna – komplex termálních podnětů různé úrovně, které vyvolávají odpovídající obranné reakce těla, posilující imunitu jedince

Míčková automasáž – speciální masáž molitanovým míčkem, kterou si dítě dle instrukcí terapeuta (učitelky) provádí samo. Prostřednictvím aktivních bodů na těle dochází k pozitivnímu vlivu na funkci jednotlivých orgánů, psychickému uvolnění a celkové pohodě jedince.

Cvičení s jógovými prvky – speciální cvičení vedené učitelkou, které navozuje stav pohody a určité vyváženosti a spokojenosti. Vede ke správnému dýchání, protažení nebo posílení svalů a jejich následnému uvolnění a vnitřnímu prožívání pohybu.

Dechová rehabilitace – prostřednictvím jednoduchého nástroje – pod vedením učitelky dochází k posilování dýchacích svalů, prohlubování bráničního dechu. Je spojeno s cvičením dechové gymnastiky (flétna, foukací harmoniky, píšťalky, bublifuky, starší děti – také Frolovův přístroj, …).

Práce s keramickou hlínou – masáž jemných svalových skupin ruky, procvičování jemné motoriky s případnými výstupy

Zooterapie – pozitivní působení zvířat na člověka (oblovky, rybičky)

Canisterapie – pozitivní působení psa na člověka