Nejčastější dotazy

…a odpovědi.

 • informace nové klinické logopedky PaedDr. Ireny Vackové – kontrolní vyšetření každého dítěte – rodičům bude předána krátká zpráva (prosíme o předání zprávy od logopeda, pokud je dítě v péči mimo DIC), logopedická péče bude vedena u dětí, jejichž rodiče spolupracují a podílí se na procvičování doma (tel. kontakt přes kancelář DIC)
 • vyhlašujeme STOP všem bonbonům, lízátkům, čokoládě
 • systém předávání dětí – rodiče vyčkají, až se uč. zkontaktuje, vzájemně se pozdraví, uč. eviduje příchod či odchod dítěte; u neznámých osob (určených rodiči pro převzetí dítěte) může učitelka požadovat identifikaci osoby (č. OP je veřejný údaj), v případě pochybností nemusí dítě osobě vydat
 • e-mail. adresy rodičů nebudou plošně zveřejňovány, na nástěnkách bude pro zájemce papír umožňující zprostředkování adres
 • kroužky jsou výhradně pro nejstarší děti, pro velké množství předškoláků je třeba provést výběr kroužků (bezpečnost, kvalita obsahu, formy), v 2. pololetí může být dětem s odkladem školní docházky účast na kroužcích ukončena. O obsazení na kroužku Písánky (uvolňování ruky, korekce přítlaku na psací náčiní) rozhoduje speciální pedagog
 • zákaz vstupu psů do areálu DIC
 • v závěru školního roku mohou rodiče sdělovat prostřednictvím dotazníku své připomínky
 • pobyt rodičů s dětmi na zahradě v době od 15 do 17 hod omezen z důvodu bezpečnosti ještě nepředaných dětí
 • asistenti pedagoga – finanční krytí je nedostatečné, nenárokové (každoročně je nutné žádat o dotaci, která však nemusí být zaslána v požadované výši – rozdělování asistentů probíhá dle potřeb dětí a provozu DIC)
 • Bezpečnost pro děti – projekt pro nejstarší děti – speciální programy jsou realizovány v 2. pol. šk. r. (drogy, týrání, neznámí lidé, kde hledat pomoc, o psech, doprava)
 • dle Školního řádu je rodič povinen přivádět do MŠS dítě zcela zdravé – bez začínajícího onemocnění – ohleduplnost k alergikům a k dětem s oslabenou imunitou, děti s rýmou a kašlem jsou i bez teploty předávány zpět do domácí péče
 • stav ovzduší je denně sledován na www.chmi.cz (Aktuální hodinový přehled) a ráno oznámen do všech tříd. Oblast LIBUŠ má z dlouhodobého vyhodnocování jedno z nejkvalitnějších ovzduší v Praze, zpravidla bez nutnosti regulace a omezení pobytu dětí venku, a to i v případech, kdy jiné oblasti Prahy vydávají varování a doporučení pro nevycházení
 • potvrzení od odborného lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog) předkládat ihned po vypsání, na zpětné zvýhodnění platby nelze brát zřetel, 1x za 3 měsíce
 • kroužky slouží zejména dětem v posledním roce docházky do MŠS, mladší děti potřebují dle pediatrů a psychologů více odpočívat, personálně také nelze zabezpečit
 • plavky v bazénu neplánujeme zavést
 • o schůzky na třídách neprojevují rodiče zájem, ale probíhají individuální konzultace
 • rodiče souhlasili na základě doporučení DIC – při svém příchodu do budovy uzavřít za sebou dveře, tak aby další příchozí rodič byl nucen si na svou kmenovou třídu znova zazvonit – žádoucí v odpoledních hodinách a u neznámých osob – DIC se stále potýká s občasným vniknutím nežádoucích osob do DIC a následnými krádežemi
 • zateplení chodeb je v kompetenci MČ Praha 4, která je majitelem objektu (DIC každoročně žádá mj. i řešení této situace)
 • ze školy v přírodě nelze posílat aktuální zprávy, jsme často mimo internet, mj. je to i časově neuskutečnitelné
 • teplota vody v malém bazénu (rehabilitace) je vždy 27 °C dle hygienických norem