Nejčastější dotazy

…a odpovědi.

 • vyhlašujeme STOP všem bonbonům, lízátkům, čokoládě
 • systém předávání dětí – rodiče vyčkají, až se uč. zkontaktuje, vzájemně se pozdraví, uč. eviduje příchod či odchod dítěte; u neznámých osob (určených rodiči pro převzetí dítěte) může učitelka požadovat identifikaci osoby (č. OP je veřejný údaj), v případě pochybností nemusí dítě osobě vydat
 • odpolední zájmové činnosti slouží zejména dětem v posledním roce docházky do MŠ, mladší děti potřebují dle pediatrů a psychologů více odpočívat, personálně také nelze zabezpečit
 • zákaz vstupu psů do areálu DIC
 • v závěru školního roku mohou rodiče sdělovat prostřednictvím dotazníku své připomínky
 • Bezpečnost pro děti – projekt pro nejstarší děti – speciální programy jsou realizovány v 2. pol. šk. r. (drogy, týrání, neznámí lidé, kde hledat pomoc, o psech, doprava)
 • dle Školního řádu je rodič povinen přivádět do MŠ dítě zcela zdravé – bez začínajícího onemocnění – ohleduplnost k alergikům a k dětem s oslabenou imunitou, děti s rýmou a kašlem jsou i bez teploty předávány zpět do domácí péče
 • stav ovzduší je denně sledován na www.chmi.cz (Aktuální hodinový přehled) a ráno oznámen do všech tříd. Oblast LIBUŠ má z dlouhodobého vyhodnocování jedno z nejkvalitnějších ovzduší v Praze, zpravidla bez nutnosti regulace a omezení pobytu dětí venku, a to i v případech, kdy jiné oblasti Prahy vydávají varování a doporučení pro nevycházení
 • potvrzení od odborného lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog) předkládat ihned po vypsání, na zpětné zvýhodnění platby nelze brát zřetel, 1x za 3 měsíce
 • rodiče souhlasili na základě doporučení DIC – při svém příchodu do budovy uzavřít za sebou dveře, tak aby další příchozí rodič byl nucen si na svou kmenovou třídu znova zazvonit – důležité především v odpoledních hodinách při vyzvedávání dětí (prevence vniknutí nežádoucích osob do DIC)
 • teplota vody v malém bazénu (rehabilitace) je vždy 27 °C dle hygienických norem