Info pro nové rodiče

Den otevřených dveří – středa 3. dubna 2019

Zveme všechny rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do naší MŠ, na krátkou návštěvu spojenou s představením školního vzdělávacího programu. Prosíme rodiče, aby si domluvili účast na tel. č. 723 473 339 – Mgr. Sárazová v uvedených časech (9 – 10, 10:30 – 11:30, 14 – 15, 15:30 – 16:30).

 

Zápis do mateřské školy

 • probíhá průběžně, uzavírka žádostí na školní rok 2019/20 je 2. 5. 2019
 • podepsanou žádost o přijetí dítěte spolu s potvrzením lékaře o očkování odevzdejte osobně v kanceláři DIC
 • v případě volné kapacity přijímáme děti i v průběhu školního roku

 

Kritéria pro přijetí dětí do DIC a MŠ Hurbanova

 • míra podpůrných opatření u tříd zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona
 • kapacita tříd
 • povinný poslední předškolní ročník
 • sourozenec již docházejícího dítěte do DIC a MŠ
 • děti ve věku již od 2 let do třídy pro děti mladší 3 let

 

Konkretizace kritérií dle tříd ve školním roce 2018/19

1. třída – třída dle §16, odst. 9 školského zákona

 • míra podpůrných opatření a kapacita třídy
 • povinný poslední předškolní ročník
 • sourozenec již docházejícího dítěte

 

2. a 6. třída – třídy dle §16, odst. 9 školského zákona

 • míra podpůrných opatření a kapacita tříd
 • věk dětí 3 – 6 let
 • sourozenec již docházejícího dítěte

 

3. třída – třída dle §16, odst. 9 školského zákona

 • míra podpůrných opatření a kapacita třídy
 • věk dětí 2 – 3 roky
 • sourozenec již docházejícího dítěte

 

5. třída – třída dle §16, odst. 9 školského zákona

 • míra podpůrných opatření (závažné speciální vzdělávacá potřeby) a kapacita třídy
 • věk dětí 3 – 6 let
 • sourozenec již docházejícího dítěte

 

4. třída – běžná

 • věk dětí 3 – 6 let
 • sourozenec již docházejícího dítěte

 

Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy

 • látkový pytel na ramínku – pro umístění oblečení dítěte
 • domácí obuv – pohodlná a pevně uzavřená obuv, kterou si dítě dovede obout samo, nazouvací je z hlediska bezpečnosti nevhodná!
 • lehké pohodlné oblečení do třídy (nevhodné jsou u děvčátek šatičky a delší sukýnky – složité převlékání pro dítě a nemožnost pohybu při cvičení).
 • starší oblečení na pobyt venku
 • dostatek náhradního oblečení
 • sezónní oblečení – šortky, kšiltovka, nepromokavé boty, kombinéza, zateplené kalhoty
 • další věci – na základě doporučení učitelky, př. flétna, ručník jako podložka na cvičení jógy

 

Zásady pro průběh adaptace nového dítěte

 • Na základě zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho pozdějších zněních lze zařadit dítě do mateřské školy na zkušební dobu nejdéle 3 měsíců (neplatí pro povinný předškolní ročník).
 • Adaptace dítěte na nové prostředí mateřské školy se zpravidla plánuje na dobu 14 dní. Po dobu adaptace je vhodné, aby matka ještě nepracovala, neboť její přítomnost u dítěte je velmi žádoucí. Adaptační dobu lze zahájit návštěvami dítěte s matkou již v červnu, zejména pobytem na zahradě.
 • První den dítě v mateřské škole zůstává zpravidla 2 hodiny, délka pobytu se postupně prodlužuje.
 • Dítě si může do školy přinést oblíbenou hračku.
 • První dny se příchod a odchod nových dětí přizpůsobuje jejich potřebám.
 • V případě těžce probíhající adaptace může být využita odborná pomoc pracovníků SPC, event. jejich přítomnost ve třídě.
 • Průběh a zdárné ukončení adaptace dítěte je závislé na úrovni spolupráce rodiny s mateřskou školou a na individuálních potřebách dítěte.