Info pro nové rodiče

Zápis do mateřské školy:

 • na školní rok 2018/19 proběhne 2. až 16. 5. 2018 (termín bude upřesněn)
 • podepsanou žádost o přijetí dítěte odevzdejte osobně v kanceláři DIC
 • v případě volné kapacity přijímáme děti i v průběhu školního roku

 

Kritéria pro přijetí dětí do DIC a MŠ Hurbanova:

 • povinný poslední předškolní ročník
 • míra podpůrných opatření a kapacita tříd
 • sourozenec již docházejícího dítěte do DIC a MŠ
 • děti ve věku již od 2 let do třídy pro děti mladší 3 let

 

Charakteristika tříd ve školním roce 2017/18:

1. třída: zpravidla 18 dětí (věkově stejné), děti v povinném posledním předškolním ročníku, seznamování s AJ (součástí třídního kurikula) prostřednictvím třídní učitelky s jazykovou erudicí
2. třída: zpravidla 16 dětí (věkově smíšené), s důrazem na intenzivní logopedickou péči
3. třída: zpravidla 18 dětí (věkově stejné), zejména pro dvouleté děti
4. třída: zpravidla 18 dětí (věkově smíšené)
5. třída: zpravidla 12 dětí (věkově smíšené), zejména pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadující zvýšenou péči
6. třída: zpravidla 16 dětí (věkově smíšené), zaměřená na delší pobyty venku
Aktualizace kapacit tříd proběhla na zasedání pedagogické rady dne 20.12.2017.

 

Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy:

 • látkový pytel na ramínku – pro umístění oblečení dítěte
 • domácí obuv – pohodlná a pevně uzavřená obuv, kterou si dítě dovede obout samo, nazouvací je z hlediska bezpečnosti nevhodná!
 • lehké pohodlné oblečení do třídy (nevhodné jsou u děvčátek šatičky a delší sukýnky – složité převlékání pro dítě a nemožnost pohybu při cvičení).
 • starší oblečení na pobyt venku
 • dostatek náhradního oblečení
 • sezónní oblečení – šortky, kšiltovka, nepromokavé boty, kombinéza, zateplené kalhoty
 • další věci – na základě doporučení učitelky, př. flétna, ručník jako podložka na cvičení jógy

 

Zásady pro průběh adaptace nového dítěte:

 • Na základě zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho pozdějších zněních lze zařadit dítě do mateřské školy na zkušební dobu nejdéle 3 měsíců (neplatí pro povinný předškolní ročník).
 • Adaptace dítěte na nové prostředí mateřské školy se zpravidla plánuje na dobu 14 dní. Po dobu adaptace je vhodné, aby matka ještě nepracovala, neboť její přítomnost u dítěte je velmi žádoucí. Adaptační dobu lze zahájit návštěvami dítěte s matkou již v červnu, zejména pobytem na zahradě.
 • První den dítě v mateřské škole zůstává zpravidla 2 hodiny, délka pobytu se postupně prodlužuje.
 • Dítě si může do školy přinést oblíbenou hračku.
 • První dny se příchod a odchod nových dětí přizpůsobuje jejich potřebám.
 • V případě těžce probíhající adaptace může být využita odborná pomoc pracovníků SPC, event. jejich přítomnost ve třídě.
 • Průběh a zdárné ukončení adaptace dítěte je závislé na úrovni spolupráce rodiny s mateřskou školou a na individuálních potřebách dítěte.