Info pro nové rodiče

Zápis do mateřské školy:

Příjem žádostí o přijetí dětí do MŠ Hurbanova na školní rok 2017/18 proběhl 2. a 3. 5. 2017.

1. 9. 2017 otevíráme třídu pro dvouleté děti. V případě volné kapacity přijímáme děti i v průběhu školního roku.

 

Kritéria pro přijetí dětí do DIC a MŠ Hurbanova:

 • povinný poslední předškolní ročník
 • míra podpůrných opatření a kapacita tříd
 • sourozenec již docházejícího dítěte do DIC a MŠ
 • děti ve věku již od 2 let do třídy pro děti mladší 3 let

 

Schůzky rodičů nově přijatých dětí

 • ve věku 2 – 3 roky – 31.8. od 16.15 hod

Hlídání dětí nezajišťujeme.

 

Charakteristika tříd ve školním roce 2017/18:

 1. třída: běžná – 21 dětí
 2. třída: dle § 16 odst. 9  školského zákona – 16 dětí
 3. třída: dle § 16 odst. 9  školského zákona – 16 dětí
 4. třída: běžná – 23 dětí
 5. třída: dle § 16 odst. 9  školského zákona – 12 dětí
 6. třída: dle § 16 odst. 9  školského zákona – 16 dětí

 

Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy:

 • látkový pytel na ramínku – pro umístění oblečení dítěte
 • domácí obuv – pohodlná a pevně uzavřená obuv, kterou si dítě dovede obout samo, nazouvací je z hlediska bezpečnosti nevhodná!
 • lehké pohodlné oblečení do třídy (nevhodné jsou u děvčátek šatičky a delší sukýnky - složité převlékání pro dítě a nemožnost pohybu při cvičení).
 • starší oblečení na pobyt venku
 • dostatek náhradního oblečení
 • sezónní oblečení – šortky, kšiltovka, nepromokavé boty, kombinéza, zateplené kalhoty
 • další věci – na základě doporučení učitelky, př. flétna, ručník jako podložka na cvičení jógy

 

Zásady pro průběh adaptace nového dítěte:

 • Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) umožňuje zařadit dítě do mateřské školy na zkušební dobu nejdéle 3 měsíců, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami na zkušební dobu 6 měsíců (Vyhláška č. 73/2005 Sb.).
 • Adaptace dítěte na nové prostředí mateřské školy se zpravidla plánuje na dobu 14 dní. Po dobu adaptace je vhodné, aby matka ještě nepracovala, neboť její přítomnost u dítěte je velmi žádoucí. Adaptační dobu lze zahájit návštěvami dítěte s matkou již v červnu, zejména pobytem na zahradě.
 • První den dítě v mateřské škole zůstává zpravidla 2 hodiny, délka pobytu se postupně prodlužuje.
 • Dítě si může do školy přinést oblíbenou hračku.
 • První dny se příchod a odchod nových dětí přizpůsobuje jejich potřebám.
 • V případě těžce probíhající adaptace může být využita odborná pomoc pracovníků SPC, event. jejich přítomnost ve třídě.
 • Průběh a zdárné ukončení adaptace dítěte je závislé na úrovni spolupráce rodiny s mateřskou školou a na individuálních potřebách dítěte.