Ekologická výchova

Ekologické vědomí a jednání chápeme jako součást Zdravého životního stylu. Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu uskutečňujeme ve spolupráci se zapsaným spolkem SAOP. DIC je zařazeno do celostátní sítě Ekologických mateřských škol. Účastníme se dalšího vzdělávání koordinátorů komplexní ekologické výchovy (M.R.K.V.I.Č.K.A).

V areálu DIC a MŠ mohou děti využívat zahradu se stoletým dubem, která byla obohacena o nově vysazené vzrostlé stromy a rybníček zvyšující vlhkost. V širokém okolí je botanicky a zoologicky ojedinělou a velice zajímavou plochou – prostorem pro objevování přírody. Děti mohou využívat obnovenou naučnou stezku představující životní prostředí zahrady, altánek s pracovní plochou (přenášení výukových programů do venkovního prostředí) i netradiční bezbariérové dětské hřiště.

Ekologická výchova je součástí třídních kurikulí všech tříd.

Zooterapie se stala každodenním zpestřením ve všech třídách. Děti pečují o křečka, oblovky, rybičky. V ZOO Praha jsme adoptovali želvu texaskou (finančním krytí spojené s chovem tohoto druhu).

Prostřednictvím odpolední zájmové činnosti Zvídálek mají děti možnost hlouběji pronikat do problematiky ochrany přírody, vstřebávat zákonitosti vedoucí k udržitelnosti rozvoje. Děti pomáhají pečovat o zahradu, využívají k tvořivým aktivitám přírodní materiály.

Spolupracujeme s ekocentry (např. Toulcový dvůr, Koniklec) a účastníme se nabízených alternativních výukových programů, pořádáme lidové slavnosti jako Den Země, Den Vody, Vítání jara, Slavnost stromů, Noc ve školce (pozorování obyvatel zahrady a noční oblohy) a pro širokou veřejnost Mámo, táto, pojďte si hrát (Zábavná sobota i s ekologickými aktivitami). Zařazujeme vycházky do Krčského a Kunratického lesa a do Modřanské rokle.

Již několik let třídíme odpad (papír, plast, sklo, nápojové kartony, drobný elektroodpad).