Ceník služeb

Vážení rodiče, v důsledku 100% navýšení plateb za energie je DIC Hurbanova od září 2019 nuceno zvýšit školné o 300 Kč / měsíc. Částka za MWh v minulých letech dosahovala 721 Kč, nyní je stanovena na 1399 Kč. Ve 3. třídě a pro děti netříleté zůstává školné stejné.

 

Měsíční platby pro školní rok 2018/19

1.   Školné (děti od 3 let)                   s doporučením lékaře na RHB aktivity / bez doporučení

– celodenní docházka                                                          2800 Kč / 3300 
– dopolední docházka                                                          2600  / 3100 

Školné (děti do 3 let)                   vzdělávání bez RHB aktivit 

– celodenní docházka                                                          4500 
– dopolední docházka                                                          4300 

Poznámka
– děti, které dosáhnou věku 3 let do 5. dne kalendářního měsíce – školné nižší již za tento měsíc
– děti, které dosáhnou věku 3 let od 6. dne kalendářního měsíce – školné nižší až od následujícího měsíce
– děti, které dosáhnou věku 3 let až po 1. 1. 2019 – zůstává školné vyšší do konce školního roku

Školné se hradí i v nepřítomnosti dítěte a je nevratné.

 

2 Stravné

  při celodenní docházce:  33 Kč / den
–  při dopolední docházce:  25 Kč / den

 

Akce pro děti  (divadla, koncerty,exkurze, výlet) hradí  DIC a MŠ.