Ceník služeb

Základní  informace  o pravidelných měsíčních platbách pro školní rok 2016/17

1.   Jednotné školné                   s doporučením lékaře na RHB aktivity / bez doporučení

- celodenní docházka                2800 Kč / 3300 
- dopolední docházka                2600  / 3100 

Školné se hradí i v nepřítomnosti dítěte a je nevratné.

 

2 Stravné

-  při celodenní docházce:  33 Kč / den
-  při dopolední docházce:  25 Kč / den

 

Akce pro děti  (divadla, koncerty,exkurze, výlet) hradí  DIC a MŠ.