Ceník služeb

Měsíční platby pro školní rok 2021/22

 

1) Školné

Školné (děti od 3 let)            s doporučením lékaře na RHB aktivity / bez doporučení

– celodenní docházka                                                          3500 Kč / 4000 Kč
– dopolední docházka                                                          3300 Kč / 3800 Kč

Školné (děti do 3 let)                   vzdělávání bez RHB aktivit 

– celodenní docházka                                                          4700 Kč
– dopolední docházka                                                          4500 Kč

Poznámka
– děti, které dosáhnou věku 3 let do 5. dne kalendářního měsíce – školné nižší již za tento měsíc
– děti, které dosáhnou věku 3 let od 6. dne kalendářního měsíce – školné nižší až od      následujícího měsíce
– děti, které dosáhnou věku 3 let až po 1. 1. 2021 – zůstává školné vyšší do konce školního roku

Doporučený rehabilitační lékař (pro získání poukazu FT): MUDr. Jarmila Haubnerová, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, tel. 603 811 154, 851 086 303. Doporučení je možné získat u kteréhokoliv lékaře oprávněného k indikaci rehabilitačních kódů (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog).

Školné se hradí i v nepřítomnosti dítěte a je nevratné.

 

2) Stravné

– při celodenní docházce: 35 Kč/den
– při dopolední docházce: 27 Kč/den

 

3) Akce pro děti (divadla, koncerty, exkurze, výlet)

– hradí DIC a MŠ