Ceník služeb

Měsíční platby pro školní rok 2022/23

1) Školné                            s doporučením lékaře na RHB aktivity / bez doporučení        

– celodenní docházka                                                          5500 Kč / 6000 Kč
– dopolední docházka                                                          4900 Kč / 5400 Kč

Poznámka
– v případě sourozenců – zohledněné školné (pro staršího sourozence sníženo o 2 000 Kč)

ZZD může požádat o slevu na školném ze sociálních důvodů (např. rodič samoživitel, podpora v rámci ÚP). K žádosti je nutno doložit odůvodnění a potvrzení o výši měsíčních příjmů.

Doporučený rehabilitační lékař (pro získání poukazu FT): MUDr. Jarmila Haubnerová, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, tel. 603 811 154, 851 086 303. Doporučení je možné získat u kteréhokoliv lékaře oprávněného k indikaci rehabilitačních kódů (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog). Předkládejte jej ihned po vypsání, na zpětné zvýhodnění platby nelze brát zřetel (lze 1x za 3 měsíce).

Školné se hradí i v nepřítomnosti dítěte a je nevratné.

 

2) Stravné

– při celodenní docházce: 37 Kč/den
– při dopolední docházce: 28 Kč/den

 

3) Akce pro děti (divadla, koncerty, exkurze, výlet)

– hradí DIC a MŠ