Aktuální projekty

Setkávání a besedy s rodiči

Chcete více a lépe porozumět svému dítěti? Naučit se mnoho užitečného a potřebného pro to, aby se mu dařilo lépe? Sdílet své zážitky a zkušenosti s jinými rodiči? Tak právě pro vás jsou určena tato setkání.

Ve školním roce 2017/18 nás čeká několik významných změn. Mezi ty nejvýraznější patří povinný předškolní ročník a zařazení dvouletých dětí do MŠ Hurbanova. Za finanční podpory EU (projekt Šablony do MŠ) jsme pro Vás připravili besedy za účasti zkušených  odborníků.

24. května 2017
Téma: Školní zralost, školní připravenost (povinný předškolní ročník, usnadnění přechodu dětí do ZŠ,…)

29. května 2017
Téma: Dvouleté děti v MŠ (podpora rodičům, dovednosti dětí,…)

11. října 2017, 17. října 2017 v čase 16.15 – 18.15
Téma: Logopedická prevence a logopedická péče

 

Pomáháme pomáhat

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.

 

Projekt „Leonardo 2017“ – sociální pedagogika v praxi

  • spolupráce s odbornými pracovníky a studenty Fachakademie für Sozialpädagogik der Landeshauptstadt München
  • stáž a praktický trénink 2 studentů sociální pedagogiky po dobu 1 měsíce