Aktuální projekty

Setkávání a besedy s rodiči

Chcete více a lépe porozumět svému dítěti? Naučit se mnoho užitečného a potřebného pro to, aby se mu dařilo lépe? Sdílet své zážitky a zkušenosti s jinými rodiči? Tak právě pro vás jsou určena tato setkání.

Za finanční podpory EU (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat) jsme pro Vás připravili besedy za účasti zkušených odborníků.

Téma: Školní zralost a předškolní příprava
Datum a čas konání: 6.12.2018, 16.30 – 18.30 hodin
Péče o děti zajištěna (prosíme předem jmenovitě nahlásit)
Zveme všechny rodiče zejména dětí v posledním předškolním ročníku.
Anotace:
• Význam pojmu školní zralost.
• Specifika vývoje dítěte v jednotlivých oblastech.
• Diskuse nad vhodnou předškolní přípravou.
• Rizika ohrožující úspěšný start dítěte ve škole.

Besedu povede PaedDr. Irena Vacková, speciální pedagog a klinický logoped, zakladatelka soukromého Poradenství Kopretina v Jesenici. Má široké zkušenosti a znalosti z působení v různých zdravotnických a školních zařízeních. Zároveň má dlouholetou praxi a dobré výsledky s vedením dětí a žáků s opožděným vývojem řeči, s vývojovou dysfázií a jazykově znevýhodněných.

Téma: Zdravá výživa – ryby v dětském jídelníčku
Datum a čas konání: 10.1.2019, 16.15 – 18.00 hodin

Téma: Agrese a agresivita – beseda s autorem knihy Janem Svobodou (Vzhledem k velké vytíženosti pana Svobody se realizace přednášky odkládá).

 

Pomáháme pomáhat

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.

 

Projekt „Leonardo 2019“ – sociální pedagogika v praxi

 • spolupráce s odbornými pracovníky a studenty Fachakademie für Sozialpädagogik der Landeshauptstadt München
 • stáž a praktický trénink 2 studentů sociální pedagogiky po dobu 1 měsíce

 

Celé Česko čte dětem

 • V naší mateřské škole je naprosto samozřejmé, že dětem čteme nejméně 20 minut denně. Do kampaně jsme se zapojili zejména z důvodu posílit tuto myšlenku u rodičovské veřejnosti. Vzhledem k tomu, že každé druhé dítě má vadu výslovnosti a vzhledem k alarmujícím zprávám OECD o čtenářské negramotnosti našich dětí, si dovolujeme  apelovat i přes vytíženost rodičů na důležitost vyprávění, předčítání, četby v rodinném  kruhu.
 • pravidelné předčítání dětem
  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
  • rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte