Info pro nové rodiče

Zápis do mateřské školy:

Mateřská škola speciální Hurbanova, Praha 4 má celoroční – průběžný zápis. Uzávěrka přihlášek pro následující školní rok je konec května. Rozhodnutí  o přijetí dítěte je známo v polovině června.

 

Kritéria pro přijetí dětí do DIC a MŠ Hurbanova:

 • děti se zdravotním postižením
 • děti se zdravotním oslabením
 • děti s odkladem školní docházky
 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • sourozenci již docházejících dětí
 • děti zpravidla od 3 let

Datum podané přihlášky nerozhoduje.

 

Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy:

 • látkový pytel na ramínku – pro umístění oblečení dítěte
 • domácí obuv – pohodlná a pevně uzavřená obuv, kterou si dítě dovede obout samo, nazouvací je z hlediska bezpečnosti nevhodná!
 • lehké pohodlné oblečení do třídy (nevhodné jsou u děvčátek šatičky a delší sukýnky - složité převlékání pro dítě a nemožnost pohybu při cvičení).
 • starší oblečení na pobyt venku
 • dostatek náhradního oblečení
 • sezónní oblečení – šortky, kšiltovka, nepromokavé boty, kombinéza, zateplené kalhoty
 • další věci – na základě doporučení učitelky, př. flétna, ručník jako podložka na cvičení jógy

 

Zásady pro průběh adaptace nového dítěte:

 1. Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) umožňuje zařadit dítě do mateřské školy na zkušební dobu nejdéle 3 měsíců, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami na zkušební dobu 6 měsíců (Vyhláška č. 73/2005 Sb.).
 2. Adaptace dítěte na nové prostředí mateřské školy se zpravidla plánuje na dobu 14 dní. Po dobu adaptace matka ještě nepracuje, neboť její přítomnost u dítěte je velmi žádoucí. Adaptační dobu lze zahájit návštěvami dítěte s matkou již v červnu, zejména pobytem na zahradě.
 3. Nové děti budou přijímány postupně. Termíny příchodů je nutné domluvit s třídními učitelkami.
 4. První den dítě v mateřské škole zůstává maximálně 2 hodiny, délka pobytu se postupně prodlužuje.
 5. Dítě si může do školy přinést oblíbenou hračku.
 6. První dny se příchod a odchod nových dětí přizpůsobuje jejich potřebám.
 7. V případě těžce probíhající adaptace může být využita odborná pomoc pracovníků SPC, event. jejich přítomnost ve třídě.
 8. Průběh a zdárné ukončení adaptace dítěte je závislé na úrovni spolupráce rodiny s mateřskou školou a na individuálních potřebách dítěte.