Ceník služeb

Základní  informace  o pravidelných měsíčních platbách pro školní rok 2014 – 2015.

1.   Školné 1. třída
- celodenní docházka                          3000 Kč
- dopolední docházka                          2800 Kč

     Školné 2. – 5. třída
- celodenní docházka                          2200 Kč
- dopolední docházka                          2000 Kč
- docházka 1 den v týdnu                      300 Kč
(pouze děti v 5. třídě)

     Školné 6. třída – EKO
- celodenní docházka                          2500 Kč
- dopolední docházka                          2300 Kč

Školné se hradí i v nepřítomnosti dítěte.

2.   Příspěvek
Příspěvek na rehabilitační aktivity nehrazené zdravotními pojišťovnami či  hrazené pouze částečně (př. sauna, míčková automasáž, cvičení s jógovými prvky, dechová rehabilitace, bazén + vířivka + kondiční cvičení, canisterapie, ergoterapie):

30 Kč/den
(měsíčně max. 660 Kč s doporučením lékaře)

50 Kč/den
(měsíčně max. 1100 Kč bez doporučení lékaře)

Úhrada za dny docházky.

3.   Stravné
- při celodenní docházce:  33 Kč/den
- při dopolední docházce:  25 Kč/den

4.   Kroužky
500 Kč/pololetí  (pouze nejstarší děti – odcházející do ZŠ)

Pro nejstarší předškolní děti, které mají po obědě zkrácený odpočinek, je připraven odpolední rozvíjející program (tzv. kroužky): Zvídálek, Sporťáček, Povídánky, Tanečky, Písánky.

Dítě s celodenní docházkou platí školné dle své kmenové třídy a paušální poplatek 500 Kč za kroužky na pololetí.

Dítě s dopolední docházkou si rodič po obědě vyzvedne a přivede na kroužky (školné pro dopolední docházku své kmenové třídy, poplatek 30 Kč/1 lekci).

Pokud dítě v MŠS zůstává, tj. čeká na kroužek, platí celodenní školné dle své kmenové třídy 500 Kč paušál za kroužky.  Závěrečný celodenní výlet 200 Kč.
Akce pro děti hradí DIC a MŠ.