Ceník služeb

Základní  informace  o pravidelných měsíčních platbách pro školní rok 2013 – 2014.

1.   Školné 1. třída
- celodenní docházka                          3.700 Kč
- dopolední docházka                          3.450 Kč

     Školné 2. – 4. Třída
- celodenní docházka                          1.900 Kč
- dopolední docházka                          1.650 Kč

     Školné 5. třída
- celodenní docházka                          1.800 Kč
- dopolední docházka                          1.650 Kč
- docházka při 1 dni v týdnu                   300 Kč

     Školné 6. třída – EKO
- celodenní docházka                          2.500 Kč
- dopolední docházka                          2.250 Kč

Školné se hradí i v nepřítomnosti dítěte.

2.   Příspěvek
Příspěvek na nadstandardní terapeutické aktivity nehrazené zdravotními pojišťovnami či  hrazené pouze částečně (př. sauna, míčková automasáž, cvičení s jógovými prvky, dechová rehabilitace, bazén + vířivka + kondiční cvičení, canisterapie, ergoterapie):

30 Kč/den
(měsíčně max. 660 Kč s doporučením lékaře)

50 Kč/den
(měsíčně max. 1100 Kč bez doporučení lékaře)

Úhrada za dny docházky.

3.   Stravné
- při celodenní docházce:  33 Kč/den
- při dopolední docházce:  25 Kč/den

4.   Kroužky
500 Kč/pololetí  (pouze nejstarší děti – odcházející do ZŠ)

Pro nejstarší předškolní děti, které mají po obědě zkrácený odpočinek, je připraven odpolední rozvíjející program (tzv. kroužky): Zvídálek, Sporťáček, Logohrátky, Tanečky, Písánky.

Dítě s celodenní docházkou platí školné dle své kmenové třídy a paušální poplatek 500 Kč za kroužky na pololetí.

Dítě s dopolední docházkou si rodič po obědě vyzvedne a přivede na kroužky (školné pro dopolední docházku své kmenové třídy, poplatek 30 Kč/1 lekci).

Pokud dítě v MŠS zůstává, tj. čeká na kroužek, platí celodenní školné dle své kmenové třídy 500 Kč paušál za kroužky.  Závěrečný celodenní výlet 200 Kč.
Akce pro děti hradí DIC a MŠ.