Aktuální projekty

Chcete více a lépe porozumět svému dítěti? Naučit se mnoho užitečného a potřebného pro to, aby se mu dařilo lépe? Sdílet své zážitky a zkušenosti s jinými rodiči? Tak právě pro vás je určena otevřená rodičovská skupina:

 

Projekt „Aktivní rodičovství“

 • Projekt „Školička“ - probíhá dle aktuálních potřeb dětí
  • spolupráce s rodiči a práce s vytipovanými nejstaršími dětmi
  • cílem je posílit rodičovské kompetence, zejména vztah dítěte a matky jako důležitého článku rodiny, získat dovednost v užívání efektivních komunikačních prostředků a umožnit dítěti získávání kompetence k učení

 

 • Projekt „Daruj hračku, daruj úsměv“ – úspěšně proběhl
  • udělat radost dětem z bulharských dětských domovů, kde je nedostatek hraček, a smysluplně využít přebytečné hračky, které už děti nevyužívají.
  • výchova dětí k solidaritě a sociálnímu cítění napříč hranicemi.
  • transport hraček – logistická firma DACHSHER v rámci své charity, zapojení zaměstnanců firmy do projektu – březen 2012. Vedení DIC děkuje všem, kteří se zapojili. - více

 

Projekt „Leonardo 2015“ – sociální pedagogika v praxi

 • spolupráce s odbornými pracovníky a studenty Fachakademie für Sozialpädagogik der Landeshauptstadt München
 • stáž a praktický trénink 2 studentů sociální pedagogiky po dobu 1 měsíce v 1. a 3. třídě

 

Projekt „Motýlkům pro radost“

 • realizace programu pro děti z 5. třídy a jejich doprovázení dětmi z ostatních tříd při zábavných aktivitách
 • podpora komunikace mezi dětmi jak kamarádům se zdravotním postižením pomáhat