Žádost o přijetí dítěte

Podepsanou žádost o přijetí dítěte spolu s potvrzením lékaře o očkování odevzdejte osobně v kanceláři DIC.