Přihláška do MŠ

Podepsanou přihlášku odevzdejte osobně v kanceláři DIC.