Klub maminek Kamínek

se těší na Vaši návštěvu od října do května každé pondělí od 16.15 do 17.15 hod
v dřevostavbě s možností občerstvení v kavárně.

První Klub maminek v tomto školním roce: 1.10.2018.

Cíl: chceme pozvolna začleňovat dvouleté děti do kolektivu, seznamovat je s pravidly soužití ve skupině, rozvíjet jejich dovednosti, připravit je na pobyt v mateřské škole

Cílová skupina: děti od 2 let, maximální počet 10 dětí

Program pro děti: nabízíme chvilky pro volnou hru, hudebně pohybové činnosti, výtvarné aktivity, pohybové hry a různé druhy cvičení, práci s říkadly a pohádkami, aktivity zaměřené na rozvíjení poznání a další činnosti

Organizace: maminky přicházejí s dětmi v uvedenou hodinu do herny, na základě vlastního výběru se zapojují spolu s dětmi do hry, setrvávají dle potřeby v jejich bezprostřední blízkosti nebo stranou v herně s cílem se postupně vzdálit a ponechat děti v herně samotné. Maminky mohou zatím využít příjemné prostředí v kavárně Café Start k občerstvení i povídání mezi sebou. Cílem pedagogů je navodit klidné, podnětné a důvěryhodné prostředí pro hru i řízené činnosti začleňujících se dětí. Z tohoto důvodu není vhodná přítomnost mladšího sourozence.

Nahlášení účasti: vždy v pondělí do 15.45 na tel. číslo 241 470 291

Poplatek: 50 Kč (přítomnost matky), 100 Kč (bez přítomnosti matky)