Co je nového

Oficiální příjem žádostí o přijetí dětí do MŠ Hurbanova na šk. r. 2017/18 je stanoven na 2. a 3. 5. 2017
(8 – 17 hod, 8 – 16 hod) v kanceláři DIC. Žádost je ke stažení v sekci Kontakt.

Škola v přírodě, příměstské tábory: termíny, přihlašování

Nové zajímavé odkazy (očkování, metro D, komunikace s lidmi s autismem)

Mateřská škola je v provozu do 30.6.2017, poté lze využít příměstské tábory. V době od 17.7. do 27.8.2017 je provoz mateřské školy přerušen. Školní rok 2017/18 zahajujeme 4.9.2017.

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.

Organizace školního roku 2016/17

UPOZORNĚNÍ - informace o značení alergenů na jídelním lístku - výzva k předložení lékařské zprávy o nutnosti dodržování dietního stravování

Vážení rodiče, léčebné a prožitkové rehabilitační aktivity probíhají každý den (kromě těch, kdy je organizován výlet, exkurze). Z důvodu pestřejší nabídky pro děti jsou jednotlivé činnosti obměňovány dle připraveného vzdělávacího programu, pouze sauna a bazén mají svůj pevný čas.

DIC a MŠ se zapojilo do projektu Odpovědná škola realizovaného Asociací společenské odpovědnosti (článek o projektu na IHNED.cz)

Zapojení do kampaně Celé Česko čte dětem

Dokument „Porody trochu jinak“ je k zapůjčení v kanceláři.