Co je nového

Nově přijaté děti pro školní rok 2017/2018. Další rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ budou vystavena na základě dodání lékařské zprávy o řádném očkování. Další přijaté děti: 57/017, 1/017, 4/017, 2/017, 3/017, 75/017, 62/017

Schůzky rodičů nově přijatých dětí

Setkávání a besedy s rodiči (24. května 2017 – Povinný předškolní ročník, 29. května 2017 – Dvouleté děti v MŠ)

Informace o povinném předškolním vzdělávání – MŠMT

Poslední Klub maminek se koná 22.5.
Odpolední zájmové aktivity končí 26.5.
Od 29.5. do 2.6. probíhá škola v přírodě. 1. třída – Sluníčka bude celý týden uzavřena, zůstávající děti rozmístíme do ostatních tříd.

Zapojení do kampaně Celé Česko čte dětem:  1. – 7.6.   Týden čtení dětem

Škola v přírodě, příměstské tábory: termíny, přihlašování

Mateřská škola je v provozu do 30.6.2017, poté lze využít příměstské tábory. V době od 17.7. do 27.8.2017 je provoz mateřské školy přerušen. Školní rok 2017/18 zahajujeme 4.9.2017.

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.

Organizace školního roku 2016/17

UPOZORNĚNÍ - informace o značení alergenů na jídelním lístku - výzva k předložení lékařské zprávy o nutnosti dodržování dietního stravování

Vážení rodiče, léčebné a prožitkové rehabilitační aktivity probíhají každý den (kromě těch, kdy je organizován výlet, exkurze). Z důvodu pestřejší nabídky pro děti jsou jednotlivé činnosti obměňovány dle připraveného vzdělávacího programu, pouze sauna a bazén mají svůj pevný čas.

DIC a MŠ se zapojilo do projektu Odpovědná škola realizovaného Asociací společenské odpovědnosti (článek o projektu na IHNED.cz)

Dokument „Porody trochu jinak“ je k zapůjčení v kanceláři.