Co je nového

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY – NOVÉ
Minimálně do 17.4.2020 bude přerušen provoz DIC a MŠ Hurbanova. Toto opatření navazuje na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR a bylo přijato na základě minimálního zájmu o umístění dětí do předškolního zařízení a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
O vystavení dokladu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení“ je možné si telefonicky nebo emailem zažádat v kanceláři MŠ. Tento doklad bude obratem odeslán na email rodičů.
Rušíme prázdninové pobyty a prodlužujeme řádný provoz do 24.7. V termínu od 27.7. do 21.8. bude MŠ uzavřena. Od 24. do 31.8. plánujeme omezený provoz pouze pro děti zaměstnaných rodičů (bez možnosti zajištění péče o dítě jinak), na který je třeba se přihlásit v termínu od 4. do 16.6. V letošním roce nebude realizován výlet ani škola v přírodě. Děkujeme za pochopení. Přejeme Vám a Vašim dětem hodně zdraví, ať vše zvládáte co nejlépe. Na viděnou!

Služby SPC do 27.3. pouze telefonicky na č. 734 258 280.

OPATŘENÍ V DOBĚ VYHLÁŠENÍ NOUZE OD 13.3. DO 17.4.2020 – NOVÉ
1) Pro děti, které od 16.3.2020 do 31.3.2020 nebudou docházet do MŠ, se školné snižuje o 1/2 ceny (školné bude odečteno zpětně následující měsíc)
2) Od 1.4.2020 do 17.4.2020 se při nepřítomnosti dítěte školné snižuje o 1/2 ceny (školné bude odečteno zpětně následující měsíc)

Psychologie pro krize

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

E-pediatr – online poradna pro rodiče a děti do 19 let

Vážení rodiče, vzhledem ke změně financování státního i soukromého školství a zvyšování nákladů na provoz ve všech oblastech jsme nuceni navýšit školné od září 2020 o částku 200 Kč. Změna se  nevztahuje na měsíční platbu pro děti mladší 3 let, částka 4500 Kč zůstává. Od nového školního roku budeme také upravovat výši stravného (35 Kč/den, 8 + 8 Kč/svačiny, 19 Kč/oběd). Děkujeme za pochopení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HURBANOVA (úterý 31. března 2020) – ZRUŠENO

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21

The Knowledge Review je mezinárodní časopis zabývající se tématikou vzdělávání. Jeho redakcí jsme byli vybráni a představeni v rámci seriálu „10 nejvíce oceňovaných mateřských škol v České republice“. Článek si můžete přečíst (v anglickém jazyce) zde.

Nestátní zdravotnické zařízení Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. přijme fyzioterapeuta / fyzioterapeutku (úvazek 0,5) způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Náplní práce je cvičení s dětmi ve věku 3-6 let na neurofyziologickém podkladě (nejlépe Vojtova m., Bobath, a další). Možnost soukromé praxe. Nástup IHNED. V případě zájmu zasílejte CV na sarazova@seznam.cz.