Co je nového

V souladu s § 72 správního řádu oznamujeme, že do MŠ Hurbanova byly pro školní rok 2020/21 přijaty děti pod těmito registračními čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Ing. Mgr. Sevila Kačenová, ředitelka  

MŠ Hurbanova je od 18.5. opětovně otevřena. 

Prohlášení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s. k situaci v oblasti školství v souvislosti s COVID-19-19

Petice rodičů za otevření škol do konce školního roku
Existuje i petice vyjadřující jiný postoj. My jsme však toho názoru, že rodič je kompetentní a zná nejlépe svoje potřeby a potřeby a možnosti svého dítěte. 

Psychologie pro krize

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

E-pediatr – online poradna pro rodiče a děti do 19 let

Vážení rodiče, vzhledem ke změně financování státního i soukromého školství a zvyšování nákladů na provoz ve všech oblastech jsme nuceni navýšit školné od září 2020 o částku 200 Kč. Změna se  nevztahuje na měsíční platbu pro děti mladší 3 let, částka 4500 Kč zůstává. Od nového školního roku budeme také upravovat výši stravného (35 Kč/den, 8 + 8 Kč/svačiny, 19 Kč/oběd). Děkujeme za pochopení.

The Knowledge Review je mezinárodní časopis zabývající se tématikou vzdělávání. Jeho redakcí jsme byli vybráni a představeni v rámci seriálu „10 nejvíce oceňovaných mateřských škol v České republice“. Článek si můžete přečíst (v anglickém jazyce) zde.

Nestátní zdravotnické zařízení Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. přijme fyzioterapeuta / fyzioterapeutku (úvazek 0,5) způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Náplní práce je cvičení s dětmi ve věku 3-6 let na neurofyziologickém podkladě (nejlépe Vojtova m., Bobath, a další). Možnost soukromé praxe. Nástup IHNED. V případě zájmu zasílejte CV na sarazova@seznam.cz.