Co je nového

Vážení rodiče, milí přátelé,  zveme Vás již tradičně na vánoční zvonění a společné zpívání koled, a to ve středu 19.12. v 16.15 hod v Sovičkách (zvonečky s sebou).

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce na webových stránkách MŠMT

Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST, který se rozhodl podpořit náš projekt Podpora ekologické výchovy, v rámci něhož byly na zahradě DIC realizovány „hmyzí hotel“, bylinková zahrádka a hmatová stezka.

 

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.