Co je nového

Od 11.2. do 15.2. jsou jarní prázdniny – v MŠ je omezený provoz. Nejsou kroužky. Děti ze Soviček jsou ve Sluníčkách. Provoz Sluníček a Kytiček je do 16 hod. Provoz Berušek je do 15:30 hod. Vodoléčba: pondělí – Sluníčka, Sovičky, Kytičky; úterý – Hvězdičky, Berušky. 11.2. není klub maminek Kamínek.

Den otevřených dveří – středa 3. dubna 2019
Zveme všechny rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do naší MŠ, na krátkou návštěvu spojenou s představením školního vzdělávacího programu. Prosíme rodiče, aby si domluvili účast na tel. č. 723 473 339 – Mgr. Sárazová v uvedených časech (9 – 10, 10:30 – 11:30, 14 – 15, 15:30 – 16:30).

Škola v přírodě, prázdninové pobyty 2019

Změna statusu MŠ Hurbanova na školu běžnou (od 1.1.2019)

Oznámení o zvýšení školného od 1.9.2019

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce na webových stránkách MŠMT

Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST, který se rozhodl podpořit náš projekt Podpora ekologické výchovy, v rámci něhož byly na zahradě DIC realizovány „hmyzí hotel“, bylinková zahrádka a hmatová stezka.

 

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.