Co je nového

Přejeme Vám krásné prázdniny!

Volná místa v mateřské škole pro školní rok 2020/21
V MŠ Hurbanova je několik volných míst ve třídě pro nejmladší děti (2 – 4 roky) a dvě místa ve třídě dle § 16, odst. 9 školského zákona (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami).

Doporučení MŠMT: Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020

Prázdniny:
Provoz začíná v 7:30 hod v 1. třídě. 
Provoz 1. třídy: 7:30 – 15:30 hod
Provoz 5. třídy: 8:00 – 17:00 hod
Všechny děti jsou od 15:30 do 17 hod v 5. třídě.

Psychologie pro krize

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

E-pediatr – online poradna pro rodiče a děti do 19 let

Vážení rodiče, vzhledem ke změně financování státního i soukromého školství a zvyšování nákladů na provoz ve všech oblastech jsme nuceni navýšit školné od září 2020 o částku 200 Kč. Změna se  nevztahuje na měsíční platbu pro děti mladší 3 let, částka 4500 Kč zůstává. Od nového školního roku budeme také upravovat výši stravného (35 Kč/den, 8 + 8 Kč/svačiny, 19 Kč/oběd). Děkujeme za pochopení.

The Knowledge Review je mezinárodní časopis zabývající se tématikou vzdělávání. Jeho redakcí jsme byli vybráni a představeni v rámci seriálu „10 nejvíce oceňovaných mateřských škol v České republice“. Článek si můžete přečíst (v anglickém jazyce) zde.