Co je nového

“Období vzdoru je pro další vývoj dětí prospěšné” - zajímavý rozhovor s dětskou psycholožkou Ivou Jungwirthovou (měsíčník MČ Praha 4 Tučnák - únor 2015)

Zpátky ve školce - naše děti se k nám po letech vrací, tentokrát jako studenti na praxi

Fotografie z ozdravného zimního pobytu (heslo u pedagogů)

I v novém roce nás čekají zajímavé akce v Café Start!

Od ledna 2015 v našem zařízení probíhá cvičení Pilates.

Svépomocná rodičovská skupina - vzhledem k malé účasti byly schůzky dočasně pozastaveny. Kdo má zájem o sdílení a konzultace, má možnost individuálních schůzek s psychologem PhDr. Uholyeva na základě předchozí domluvy. 

Organizace školního roku 2014/15

UPOZORNĚNÍ - informace o značení alergenů na jídelním lístku - výzva k předložení lékařské zprávy o nutnosti dodržování dietního stravování

Dne  4.6.2014  bylo provedeno ošetření dubu na zahradě DIC.

Psali o nás v odborném tisku Integrace a inkluze:
Rozhovor s ředitelkou Ing. Mgr. Sevilou Kačenovou o integraci a koncepci DIC
Článek o logopedické péči v DIC vedené klinickou logopedkou PaedDr. Irenou Vackovou.

DIC a MŠ se zapojilo do projektu Odpovědná škola realizovaného Asociací společenské odpovědnosti (článek o projektu na IHNED.cz)

MŠ má celoroční – průběžný zápis s uzávěrkou koncem května.

Vážení rodiče, léčebné a prožitkové rehabilitační aktivity probíhají každý den (kromě těch, kdy je organizován výlet, exkurze). Z důvodu pestřejší nabídky pro děti jsou jednotlivé činnosti obměňovány dle připraveného vzdělávacího programu, pouze sauna a bazén mají svůj pevný čas.

Logohrátky

Zapojení do kampaně Celé Česko čte dětem

 

 

 

 

 

Dokument „Porody trochu jinak“ je k zapůjčení v kanceláři.