Co je nového

 

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Hurbanova 1285, Praha 4 ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy pořádá v rámci projektu Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem:

  • ve dnech 7. a 16. června 2021 od 16:30 hod odborně zaměřená tematická setkání s rodiči nově přijatých dětí Společně na cestě (představení probíhajících aktivit ze strany školy, zpětná vazba od rodičů – představy, potřeby)
  • dne 16. června 2021 od 18:30 hod komunitně osvětové setkání s rodiči nově přijatých dětí KOMU – NITĚ aneb co nás spojuje (vize a kultura školy, přispění rodičů – formulace cílů a akční kroky pro budoucí období)

Hledáme pedagoga do speciální třídy (třída dle § 16, odst. 9 školského zákona) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nástup: 25. 8. 2021. Vzdělání: nejlépe VŠ nebo VOŠ – obor speciální pedagogika, popř. VŠ nebo SŠ pedagogická. Kontakt: Mgr. Sárazová, tel. 723 473 339

Prázdninový provoz: MŠ Hurbanova bude otevřena 1. – 23. července a 23. – 31. srpna 2021. V době od 26. července do 20. srpna 2021 bude MŠ Hurbanova uzavřena.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k doporučení MŠMT a doporučení ze strany hygienických orgánů ředitelka DIC rozhodla o následujících opatřeních: vstup rodičů do MŠ je možný pouze s respirátorem a dítě může do MŠ doprovázet pouze jedna osoba. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Psychologie pro krize

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

E-pediatr – online poradna pro rodiče a děti do 19 let

The Knowledge Review je mezinárodní časopis zabývající se tématikou vzdělávání. Jeho redakcí jsme byli vybráni a představeni v rámci seriálu „10 nejvíce oceňovaných mateřských škol v České republice“. Článek si můžete přečíst (v anglickém jazyce) zde.