Co je nového

27. a 29.10. omezený provoz (podzimní prázdniny) - začíná a končí ve 3.tř., nejsou kroužky.
Pondělí: V provozu jsou třídy 2. a 3., ostatní jsou uzavřeny. Děti z 1.tř. jsou ve 2.tř., děti ze 4.tř. a 5.tř. jsou ve 3.tř. Rhb aktivita – kondiční cvičení.
Středa: V provozu jsou třídy 1.,2. a 3., ostatní jsou uzavřeny. Děti ze 4.tř. a 5.tř. jsou ve 3.tř., Děti ze 6.tř. jsou rozděleny do 2. a 3.tř.

Vážení rodiče, prosíme o vyjádření obratem k termínu ozdravného pobytu v lednu – na nástěnkách v šatnách do 31.10. Děkujeme.

Zimní ozdravný pobyt na Krabičce - přihlašování od 4. do 18.11. osobně v kanceláři DIC (přihláška, záloha 1000 Kč)

Naše kuchařka – nová stránka obsahuje připravovaná jídla v DIC včetně obsažených alergenů (Jídelníček → Naše kuchařka)

Svépomocná rodičovská skupina začíná 5.11.

Zveme Vás – rodiče nejstarších předškoláků – na besedu o školní zralosti (kritéria posuzování školní zralosti a školní připravenosti, problematika školních odkladů a předčasných odchodů dětí do ZŠ, výběr školy) v úterý 11. 11. 2014 v 16.15 hod v 1.tř.

Zajímavá stránka pro rodiče – hřiště v Praze

Café Start má pro Vás připravený zajímavý program

Organizace školního roku 2014/15

UPOZORNĚNÍ - informace o značení alergenů na jídelním lístku - výzva k předložení lékařské zprávy o nutnosti dodržování dietního stravování

Rádi bychom poděkovali Janu Strakovi za vytvoření virutální prohlídky kavárny pro Google maps. Přijďte virtuálně posedět zde: goo.gl/Jmqk5S.

Dne  4.6.2014  bylo provedeno ošetření dubu na zahradě DIC.

Psali o nás v odborném tisku Integrace a inkluze:
Rozhovor s ředitelkou Ing. Mgr. Sevilou Kačenovou o integraci a koncepci DIC
Článek o logopedické péči v DIC vedené klinickou logopedkou PaedDr. Irenou Vackovou.

DIC a MŠ se zapojilo do projektu Odpovědná škola realizovaného Asociací společenské odpovědnosti (článek o projektu na IHNED.cz)

MŠ má celoroční – průběžný zápis s uzávěrkou koncem května.

Vážení rodiče, léčebné a prožitkové rehabilitační aktivity probíhají každý den (kromě těch, kdy je organizován výlet, exkurze). Z důvodu pestřejší nabídky pro děti jsou jednotlivé činnosti obměňovány dle připraveného vzdělávacího programu, pouze sauna a bazén mají svůj pevný čas.

Logohrátky

Zapojení do kampaně Celé Česko čte dětem

 

 

 

 

 

Dokument „Porody trochu jinak“ je k zapůjčení v kanceláři.