Co je nového

Upozornění: Z provozních důvodů je sauna 18.10. a 25.10. (přesunuta z pátku na čtvrtek).

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce na webových stránkách MŠMT

Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST, který se rozhodl podpořit náš projekt Podpora ekologické výchovy, v rámci něhož byly na zahradě DIC realizovány „hmyzí hotel“, bylinková zahrádka a hmatová stezka.

 

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.