Co je nového

Ve čtvrtek 25.4. proběhne od 9 hod fotografování. V případě zájmu o individuální fotografování prosíme o písemné vyjádření v jednotlivých třídách.

Zápis do MŠ Hurbanova pro školní rok 2019/2020

Prázdninové pobyty 2019 – přihlašování od 14.5. do 31.5.

Speciální pedagog – školský logoped
Mgr. Jitka Dombiová
telefon: 734 258 281
Út: 16.00 – 17.00

Změna statusu MŠ Hurbanova na školu běžnou (od 1.1.2019)

Oznámení o zvýšení školného od 1.9.2019

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce na webových stránkách MŠMT

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činila 430 820 Kč.