Co je nového

Organizace školního roku 2017/18

Vážení rodiče, zážitky z dovolených a prázdnin v nás určitě zanechaly příjemné vzpomínky, umožnily odpočinek a ozdravění a nabily nás tvořivou energií. Startujeme nový školní rok, těšíme se na Vaše děti, na střetávání a rozhovory, na spolupráci s Vámi. Co jsme pro Vás připravili:
– pro děti obměnu prostředí tříd
– prodloužení provozní doby většiny tříd (závěrečný provoz ve 2.tř. Hvězdičkách)
– konzultace s výchovným poradcem jako jednu z možností podpory rodičům ve výchově dětí

V Dokumentech naleznete nový školní řád platný pro šk. rok 2017/2018.

Výchovný poradce v MŠ Hurbanova

UPOZORNĚNÍ – informace o značení alergenů na jídelním lístku – výzva k předložení lékařské zprávy o nutnosti dodržování dietního stravování

Vážení rodiče, léčebné a prožitkové rehabilitační aktivity probíhají každý den (kromě těch, kdy je organizován výlet, exkurze). Z důvodu pestřejší nabídky pro děti jsou jednotlivé činnosti obměňovány dle připraveného vzdělávacího programu, pouze sauna a bazén mají svůj pevný čas.

Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST, který se rozhodl podpořit náš projekt Podpora ekologické výchovy, v rámci něhož budou na zahradě DIC realizovány „hmyzí hotel“, bylinková zahrádka a hmatová stezka.

Informace o povinném předškolním vzdělávání – MŠMT

Zapojení do kampaně Celé Česko čte dětem

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.