Co je nového

Vážení rodiče, v rámci projektu Leonardo 2018 působí v 1. a 6. třídě v době od 19.2. do 16.3. studentky z Mnichova. V době od 19.2. do 2.3. se naše děti v 3. a 5. třídě budou setkávat se studentkou z Francie (projekt Erasmus). 

Potvrzení o předání sbírky oblečení a hraček ukrajinské rodině (úmrtí otce při práci)

V pondělí 23.4. není Klub maminek Kamínek. 

Hledáme učitelku MŠ nebo s peciálního pedagoga nejlépe na celý popř. zkrácený úvazek ihned nebo dle domluvy. Požadujeme: vzdělání střední odborné pedagogické nebo VŠ speciální pedagogika, spolehlivost, pracovní nasazení. Kontakt: Mgr. Blanka Sárazová (+420 723 473 339, sarazova@seznam.cz)

Dne 24.11. DIC a MŠ Hurbanova hostila v rámci konference ECNAIS pedagogy evropských nezávislých škol. Jsme jednou ze dvou MŠ a z celkového počtu 10 ostatních škol (ZŠ, SŠ), které byly vybrány, aby reprezentovaly soukromé školství v ČR. 

Výchovný poradce v MŠ Hurbanova

Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST, který se rozhodl podpořit náš projekt Podpora ekologické výchovy, v rámci něhož budou na zahradě DIC realizovány „hmyzí hotel“, bylinková zahrádka a hmatová stezka.

 

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.