Co je nového

Oznámení: Z důvodu současné epidemiologické situace a zvýšené nemocnosti je od 14. 9. 2020 do odvolání uzavřena 6. třída – Sovičky (třída dle § 16, odst. 9 školského zákona).

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k doporučení MŠMT a doporučení ze strany hygienických orgánů ředitelka DIC rozhodla o následujících opatřeních: vstup rodičů do MŠ je možný pouze s rouškou a dítě může do MŠ doprovázet pouze jedna osoba. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Volná místa v mateřské škole pro školní rok 2020/21
V MŠ Hurbanova je několik volných míst ve třídě pro nejmladší děti (2 – 4 roky) a jedno místo ve třídě pro děti ve věku od 3 do 6 let.

Psychologie pro krize

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

E-pediatr – online poradna pro rodiče a děti do 19 let

The Knowledge Review je mezinárodní časopis zabývající se tématikou vzdělávání. Jeho redakcí jsme byli vybráni a představeni v rámci seriálu „10 nejvíce oceňovaných mateřských škol v České republice“. Článek si můžete přečíst (v anglickém jazyce) zde.