Akce pro děti

13.5.    úterý v 11 hod             Besídka pro maminky – 5.tř.

v 16.15             Besídka pro maminky – 1. a  3.tř.

14.5.    středa  v 10.45            Duhová pohádka – divadelní představení

v 16.15             Besídka pro maminky – 2. a 4.tř.

15.5.    čtvrtek v 16.15            Besídka pro maminky – 6.tř.

20.5.    úterý v 10 hod            Co jsou drogy – program pro nejstarší děti

22.5.    čtvrtek od 8.30           Fotografování

27.5.    úterý                           5.tř. jede na výlet – ZOO Chleby

28.5.    středa v 10 hod          Zábavné dopoledne k MDD

29.5.    čtvrtek                        6.tř. jede do Planetária

2.6.      pondělí v 16.15          Vernisáž výstavy našich dětí – Café Start

5.6.      čtvrtek v 7.45             Výlet na farmu Blaník (1. – 4., 6. tř.)

18.6.    středa v 15.30            Rozloučení s předškoláky

21.6.    sobota od 10 hod       Zábavná sobota

24.6.    úterý v 13 hod            Bezpečně v dopravě – program pro nejstarší děti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

akce mimo DIC
účast rodičů