Akce pro děti

18.3.   úterý v 10 hod             Pozor pes! – program pro nejstarší děti

3.4.     čtvrtek                         Vítání jara

7.4.     pondělí v 10.45            Hody, hody – koncert pro děti

23.4.   středa v 10 hod          Co to je šikana – program pro nejstarší děti

14.5.    středa  v 10.45           Duhová pohádka – divadelní představení

20.5.    úterý v 10 hod          Co jsou drogy – program pro nejstarší děti

21.6.    sobota od 10 hod       Zábavná sobota

24.6.    úterý v 10 hod            Bezpečně v dopravě – program pro nejstarší děti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

akce mimo DIC
účast rodičů