Akce pro děti

11.2. čtvrtek v 10.30                  Zimní příhody včelích medvídků (KC 12 Jordana Jovkova), 1. – 4., 6. tř.

17.2. středa                                Masopustní veselí ve třídách

22.2. pondělí v 10.15                 Kde hledat pomoc – program pro předškoláky

11.3. pátek v 9.00                      O chytré kmotře lišce (KC 12 Jordana Jovkova), 5. tř.

15.3. úterý v 13.30                     Vystoupení dětí z Tanečků v domě seniorů

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

akce mimo DIC
účast rodičů