Akce pro děti

20.10. čtvrtek v 10.15             Podzimní kouzlení (společná akce na zahradě)

3.11. čtvrtek                            Den otevřených dveří soukromých škol

28.11. pondělí v 9.40              Putování do Betléma (koncert – přivítání Adventu)

5.12. pondělí                          Mikulášská nadílka

12. – 15.12.                            Vánoční besídky ve třídách

10.6.2017 sobota                   Zábavná sobota

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

akce mimo DIC
účast rodičů