Akce pro děti

5.12. pondělí                          Mikulášská nadílka

12.12. pondělí                        Vánoční dílny ve třídách

13.12. úterý v 16.15              Vánoční besídka – 1. a 2. třída

14.12. středa v 14.30            Vánoční besídka – 5. třída

14.12. středa v 16.15            Vánoční besídka – 3. a 4. třída

15.12. čtvrtek v 16.15           Vánoční besídka – 6. třída

20.12. úterý v 13.30              Vystoupení našich tanečníků v Domě seniorů

21.12. středa v 10.00            Děti dětem – společná vystoupení všech tříd, poté nadílka ve třídách

21.12 středa v 16.15             Vánoční zvonění a zpěv koled (zvonečky s sebou)

17.6.2017 sobota                   Zábavná sobota

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

akce mimo DIC
účast rodičů