Akce pro děti

18.9. v 10 hod     Mísa plná ovoce – divadelní představení

22.10. v 10.45     Hrnečku vař (5 nejznámějších pohádek)

12.11.                  Den otevřených dveří soukromých škol

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

akce mimo DIC
účast rodičů