O nás

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči (výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a sociální) a služby dětem zdravým a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všemi aktivitami DIC prolíná myšlenka zdravého životního stylu.

Součástí Dětského integračního centra a mateřské školy jsou:

  • mateřská škola se speciálními třídami /MŠ/ – zařazena v rejstříku škol, fakultní škola, kapacita 120 dětí, věkově smíšené třídy, společně děti zdravé s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, dvojjazyčná třída (AJ), třída s delšími pobyty venku
  • speciálně pedagogické centrum /SPC/ – speciálně pedagogické a psychologické poradenství a diagnostika, rodinné poradenství, terapie a rozvoj osobnosti
  • nestátní zdravotnické zařízení  /NZZ/ – rehabilitační péče, vodoléčba, sauna
  • penzion Krabička v Albrechticích v Jizerských horách – ubytovací služby
  • kavárna Café Start - tréninkové pracoviště

Další aktivity a služby DIC:

  • prostory k pronájmu – rehabilitační tělocvična, kavárna (semináře, kurzy – dřevostavba)

DIC spolupracuje se Sdružením pro aktivní odpočinek a integraci postižených, z.s. /SAOP/, Hurbanova 1285, Praha 4 (ozdravné pobyty, Klub maminek, ekologické projekty, Evropská dobrovolná služba).

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 430 820 Kč.