O nás

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči – výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a sociální.

Všemi aktivitami DIC prolíná myšlenka zdravého životního stylu.

Součástí Dětského integračního centra a mateřské školy jsou:

  • mateřská škola s třídami zřízenými dle paragrafu dle § 16 odst. 9 školského zákona /MŠ/ – zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, fakultní škola, kapacita 120 dětí, věkově smíšené i stejné třídy, třída pro dvouleté děti
  • speciálně pedagogické centrum /SPC/ – speciálně pedagogické a psychologické poradenství a diagnostika, rodinné poradenství, terapie a rozvoj osobnosti
  • nestátní zdravotnické zařízení  /NZZ/ – rehabilitační péče, vodoléčba, sauna
  • penzion Krabička v Albrechticích v Jizerských horách – ubytovací služby
  • kavárna Café Start – tréninkové pracoviště

Další aktivity a služby DIC:

  • prostory k pronájmu – rehabilitační tělocvična, kavárna (semináře, kurzy – dřevostavba)

DIC spolupracuje se Sdružením pro aktivní odpočinek a integraci postižených, z.s. /SAOP/, Hurbanova 1285, Praha 4 (Klub maminek, ekologické projekty).

Od 1.2.2017 do 31.1.2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činila 430 820 Kč.